Apsilankė204022

„Cukrinis diabetas ir širdies ligos: sąlyčio taškai, bendri tikslai, inovatyvūs sprendimai“

Gegužės 29 d. 15:30 val. „Floros simfonija“ konferencijų salėje, Jonavos g. 214, Kaunas

Lietuvos kardiologų draugija (LKD) yra visuomeninė organizacija, vienijanti Lietuvos kardiologų ir kitų specialybių gydytojus bei mokslo darbuotojus, dirbančius kardiologijos srityje. LKD veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais bei Šiais įstatais. LKD veiklos tikslas - organizuoti ir koordinuoti Lietuvos kardiologų ir kitų specialybių gydytojų bei mokslo darbuotojų, dirbančiųjų kardiologijos srityje, veiklą.

LKD pagrindiniai uždaviniai yra:

 • dalyvauti organizuojant sveikatos priežiūros įstaigose kardiologinę pagalbą Lietuvos gyventojams;
 • rinkti, kaupti, analizuoti ir skleisti informaciją apie savo veiklą, naujausius Širdies ir kraujagyslių ligų mokslinius tyrimus, kardiologinės pagalbos būklę ir jos problemas bei numatomus tobulinimo būdus;
 • plėtoti kardiologijos mokslo tiriamąjį darbą
 • koordinuoti LKD narių profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir teikti rekomendacijas dėl specialybės licencijos;
 • organizuoti LKD narių suvažiavimus, seminarus, pasitarimus, mokslines ir praktines konferencijas, simpoziumus bei rengti kartu su Kauno medicinos universitetu ir Vilniaus universitetu specializuotus tęstinio mokymo kursus;
 • rengti Širdies ir kraujagyslių ligų diagnostikos, gydymo ir profilaktikos metodines rekomendacijas;
 • atlikti vadybinius ir edukacinius tyrimus pagrindinėse veiklos srityse;
 • tirti kardiologų paklausą ir pasiūlą Lietuvoje;
 • leisti vienkartinius ir periodinius leidinius kardiologijos tematika, remti monografijų, vadovėlių, metodinių priemonių, visuomenei skirtos literatūros kardiologine tematika leidimų;
 • remti ir inicijuoti asociacijas ir/ar tarybas ir/ar darbo grupes ir/ar komitetus kardiologijos moksliniam tiriamajam ir praktiniam darbui organizuoti ir koordinuoti;
 • atstovauti LKD kitose Lietuvos ir tarptautinėse visuomeninėse organizacijose;
 • remti jaunųjų mokslininkų veiklą ir rekomenduoti finansinei paramai;
 • rekomenduoti ir remti LKD narius stažuotėms užsienyje arba iŠvykoms į Lietuvoje ar užsienyje vykstančius renginius;
 • skelbti konkursus ar siūlyti kandidatus vardinėms, valstybinėms ar kitoms premijoms gauti;
 • rengti LKD narių gyvenimo bei kūrybinės veiklos reikŠmingų sukakčių minėjimus;
 • dalyvauti sprendžiant LKD narių profesines, socialines, etines ir kitas problemas.

LKD vienija Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių kraŠtų kardiologų draugijas, Šiuo metu LKD yra 294 nariai.

LKD svetainę remia

Renginiai

Rugpjūtis 2020
Pi An Tr Ke Pe Še Sek
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Pagrindinis LKD rėmėjas

  
           
         

Artimiausi renginiai Lietuvoje

Nėra renginių

Artimiausi renginiai užsienyje

Nėra renginių

Prisijungimas