LKD sudaro tikrieji nariai ir garbės nariai. Tikraisiais nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai - gydytojai ir kiti specialistai, nuolat dirbantys praktinį ar mokslinį darbą kardiologijos srityje, sukakę 18 metų ir mokantys nario mokestį.LKD garbės nariais renkami asmenys, turintys ypatingų nuopelnų Lietuvos kardiologijai ir LKD, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos ir tautybės. Garbės nariai atleidžiami nuo nariomokesčio mokėjimo.Tikrieji nariai turi teisę rinkti ir būti išrinktiems į LKD valdymo organus, organizuoti renginius, seminarus, diskusijas, kurti problemines grupes LKD tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, teikti pasiūlymus ir juos ginti.

Tikrasis narys privalo dirbti praktinį ar mokslinį darbą kardiologijos srityje, laikytis LKD įstatų ir dalyvauti jos veikloje, mokėti nustatytą LKD nario mokestį, laikytis profesinės etikos normų, LKD garbės narius, LKD Valdybai pasiūlius, renka suvažiavimas atviru balsavimu, paprasta balsų dauguma.

Nario metinis mokestis yra 50 litų.

LKD svetainę remia

Renginiai

Rugpjūtis 2020
Pi An Tr Ke Pe Še Sek
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Pagrindinis LKD rėmėjas

  
           
         

Artimiausi renginiai Lietuvoje

Nėra renginių

Artimiausi renginiai užsienyje

Nėra renginių

Prisijungimas