LKD Akademija: Kardiologinių paslaugų kokybės kriterijai

Vienas svarbiausių sveikatos priežiūros įstaigų ir specialistų tikslų yra siekis, kad pacientams būtų teikiamos kokybiškos, saugios ir prieinamos sveikatos priežiūros paslaugos. Šis siekis įtrauktas į Vyriausybės programos prioritetus. Kokybiškos sveikatos paslaugos suteikia realias galimybes tenkinti pacientų poreikius, taupyti išteklius, skatinti darbuotojų motyvaciją, atsakomybę, ugdyti žinias ir didinti kompetenciją. Sveikatos paslaugų kokybės lygis – svarbus rodiklis, iš esmės atspindintis visuomenės sveikatos priežiūros kokybės lygį. Tačiau vertinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę – naujas reiškinys, reikalaujantis mąstymo pokyčių.

Trukmė: 2 val.

Renginio programa

Laikas Pranešėjas Tema
15:00 Vice-ministrė prof. Danguolė Jankauskienė Sveikinimo žodis
15:05 SAM skyriaus vedėja Inga Cechanovičienė Sveikatos paslaugų kokybė - vyriausybės programos prioritetas. SAM įdirbis
15:20 Prof. Olivija Gustienė Miokardo infarkto klasterio rezultatų analizė
15:30 Dr. Arvydas Baranauskas Ar Lietuvoje galime realizuoti Europos kardiologų draugijos MI rekomendacijas?
15:40 Prof. Diana Žaliaduonytė Širdies nepakankamumo paslaugos kokybė
15:50 Doc. Jelena Kutkauskienė RVUL paslaugų kokybės auditas
16:00 SAM skyriaus vedėja Vilma Telyčėnienė E. Sveikatos sistemos vystymas
16:10 SAM, Higienos instituto, VLK, Akreditavimo tarnybos, LKD Valdybos atstovai Diskusija: tolesni žingsniai ir uždaviniai

Pirmininkai

Danguolė Jankauskienė

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos viceministrė

LR Sveikatos Apsaugos Ministerija

Lietuvos kardiologų draugija kartu su Sveikatos apsaugos ministerija pristato

Lietuvos kardiologų draugija kartu su Sveikatos apsaugos ministerija pristato patvirtintus teisės aktuose kardiologinių paslaugų kokybės kriterijus. Sužinokite, ką reiškia kokybiškas miokardo infarkto, širdies nepakankamumo gydymas, efektyvi prevencija. Ar Lietuvoje yra galimybių surinkti tokius rodiklius, kurie rekomenduojami Europos kardiologų draugijos? Ko galime išmokti iš kitų šalių gerosios patirties? Kokios yra e.Sveikatos vystymo perspektyvos? Diskusijoje dalyvaus SAM, VLK, Higienos instituto, Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos atstovai.

Video įrašai ir papildoma medžiaga prienama tik Nariams ir užsiregistravusiems į renginį bičiuliams.
Video įrašas Download
Video įrašas Download