EuroHeart

Šiuo metu Europos kardiologų draugija inicijuoja EuroHeart projektą, kuriuo siekia pasinaudojus Švedijos, Danijos, Norvegijos, Didžiosios Britanijos gera patirtimi harmonizuoti širdies ligų duomenų rinkimą tarp Europos šalių narių. Projekto tikslai – apibrėžti universalius paslaugų kokybės vertinimo kriterijus, unifikuoti informacines platformas, standartizuoti duomenų rinkimą, sudaryti galimybę vykdyti naujo dizaino pragmatinius su registrais susijusius klinikinius tyrimus. Manome, kad šie tikslai visiškai atitinka LKD siekius vertinti kraujotakos sistemos ligų gydymo efektyvumą, įrodymais pagrįstų rekomendacijų laikymąsi ir gerinti pacientų klinikines baigtis. LKD siekia įsitraukti į EuroHeart pilotinę fazę.

EuroHeart by ESCardio

LKD raštas dėl EuroHeart projekto

EuroHeart Pilot Country Evaluation Form A

Prezentacija: LKD siekia tapti pilotine šalimi EuroHeart projekte

Prezentacija: EuroHeart