Draugijos veiklos uždaviniai 2020-2024

Reikšmingai prisidėti sumažinant mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų 10%.
Pirminė tikslinė grupė: 40-64 m. asmenys. Antrinė tikslinė grupė: 65-85 m. asmenys.

Draugijos veiklos uždaviniai 2020-2024 m.

  • Tirti Lietuvos gyventojų aukšto širdies ir kraujagyslių mirtingumo priežastis.
  • Užtikrinti širdies ligų prevencijos, diagnostikos ir gydymo metodinių rekomendacijų sklaidą ir laikymąsi kardiologų, šeimos ir kitų gydytojų praktikoje.
  • Bendradarbiaujant su SAM diegti naujas paslaugas, paslaugų kokybės indikatorius, monitoruoti ir skelbti realią gydytojų praktiką. Sustiprinti širdies kraujagyslių ligų prevencijos programą, miokardo infarkto ir insulto klasterių veiklą, optimizuoti ambulatorinę pagalbą.
  • Organizuoti plačią edukacinę žiniasklaidos kampaniją, siekiant išsklaidyti mitus visuomenėje apie prevencinius vaistus, teikti patikimas žinias apie širdies ligų gydymą ir prevenciją.
  • Didinti kardiologų prestižą, gerinti kardiologines paslaugas, stiprinti kvalifikacijos kėlimą bei mokslinę veiklą

This content is for Nariai members only.
Login Join Now

Komunikacijos tikslai ir uždaviniai

This content is for Nariai members only.
Login Join Now