Lietuvos kardiologų draugija

SĮŠY pacientams COVID-19 kelia didžiausią riziką

COVID-19 naujai atsiradusi liga todėl neturime pakankamai duomenų apie šios infekcijos poveikį ĮŠY pacientams. Siekiant geriau suprasti COVID-19 poveikį šiaip pacientų grupei bei pagerinti jų stebėseną ir gydymą atliekamas tarptautinis multicentrinis tyrimas „COVID-19 ir SĮŠY“, prie šio tyrimo prisijungė ir VUL SK Įgimtų širdies ydų suaugusiems poskyrio komanda. Pradiniai šio tarptautinio tyrimo duomenys pateikiami EKD ĮŠY darbo grupės ir Tarptautinės SĮŠY draugijos straipsnyje, kuriame apžvelgiamas COVID-19 poveikis SĮŠY pacientams, daugiausia dėmesio skiriant SĮŠY anatominiams ir fiziologiniams aspektams turintiems įtakos COVID eigai, rizikos nustatymui, pateikiamos rekomendacijos dėl saviizoliacijos, hospitalizavimo, SĮŠY priežiūros pandemijos metu. Pagal COVID-19 sukeliamą riziką SĮŠY pacientai skirstomi į mažos, vidutinės, ir didelės rizikos grupes, plačiau skaitykite čia.