Lietuvos kardiologų draugija

Tikagreloro monoterapija po PKI – saugesnė nei du antiagregantai?

Praėjus 3 mėn. po PKI, kai visiems skirta standartinė dviguba antiagregacinė terapija aspirinu ir tikagreloru, 3056 Korėjos pacientų studijoje TICO nuo 3 iki 12 mėn. atsitiktinai buvo skiriamas vien tikagreloras. Pasirodo, reikšmingai sumažėjo ne vien tik didžiųjų kraujavimų, bet ir mirčių, MI, stento trombozių ir revaskulizacijos procedūrų. Teigiamas tikagreloro monoterapijos efektas patvirtintas ir sergantiems diabetu bei sudėtingų PKI subgrupėje ( TWILIGHT-DM ir TWILIGHT-COMPLEX studijos).

Skaityti daugiau LT

TICO studija

TWILIGHT studija