Lietuvos kardiologų draugija

Mūsų veikla

Misija

Mažinti Lietuvos gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų, kurios yra pagrindinė ankstyvų mirčių ir neįgalumo priežastis mūsų šalyje.

Vizija

Lietuvos kardiologų draugija – aukšto prestižo organizacija, lyderė pristatant naujausių pasaulio ir nacionalinių tyrimų rezultatus, Europos kardiologų draugijos gaires, pritaikant kardiologinę pagalbą ekstremalioms situacijoms, įsisavinant technologines inovacijas, remiant narių profesinį tobulėjimą ir dalyvavimą tarptautinėje akademinėje veikloje. Draugija skatina jaunųjų kardiologų įsitraukimą, inicijuoja pažangias paslaugas, pro-aktyviai dalyvauja formuojant sveikiatos politiką, skleidžia mokslu patikrintas žinias visuomenėje.